top of page
TEFT_gruppen_horisontal.png
KORT OM OSS

TEFT Gruppen AS er morselskap for selskapene TEFT Byggvare AS, TEFT Entreprenør AS, TEFT Utvikling AS
og TEFT Element AS - alle med sitt hovedkontor på Leknes. Hele Lofoten er vårt virkeområde gjennom drift av byggevarehus, entreprenørselskap og prosjektutvikling.

TEFT Gruppen ivaretar administrative fellesfunksjoner for alle datterselskapene, herunder økonomi og lønn.
Vi har som mål å være nyskapende og ledende innen de bransjer vi tilhører.

HISTORIKK

Virksomheten startet på Ballstad i 1948 som Ballstad Jernvareforretning. Utfordringen var å skaffe varer som folk
og næringsliv hadde behov for i etterkrigsårene.
Det var også et klart ønske om å skape arbeidsplasser og aktivitet i lokalmiljøet.
 

Bedriften utviklet seg fra å være en svært assortert jernvareforretning, til også å drive med byggevarer, entreprenørdrift og prosjektutvikling.Fra starten med 2 ansatte, er det nå mellom 60 og 70 ansatte i konsernet TEFT Gruppen AS.

bottom of page