top of page
KORT OM OSS

TEFT Prosjekt AS, med kontorsted på Leknes, utvikler eiendommer for bolig, fritidsbolig og næringsvirksomhet.
Vi har hele Lofoten som virkeområde,
med egne områder eller på vegne av grunneiere eller byggherrer.


Vi gjennomfører prosjekter fra reguleringsplan og frem til byggeklar tomt, eller frem til innflyttingsklare bygg.
Vi skal alltid ha flere aktuelle prosjekt klar for markedet, og nye prosjekter under utvikling.

HISTORIKK

Slutten av 80-tallet ble en periode med laber byggeaktivitet ikke bare i vår region, men også nasjonalt.
1988 ble første året med eget utviklet boligprosjekt. der 4 boliger ble realisert
på Gravdal.


Senere har det fulgt en rekke prosjekter
av ulik størrelse og i ulike kommuner i Lofoten. Vi har ervervet verdifull kompetanse, og prosjektutvikling er blitt en sentral del av konsernets virksomhet.

bottom of page