top of page

Write a Title Here. Click to Add and Edit Title Text

This is a space to welcome visitors to the site. Grab their attention with copy that clearly states what the site is about, and add an engaging image or video.

TEFT Gruppen AS er morselskap for selskapene TEFT Entreprenør, TEFT Byggevare,

TEFT Entre, TEFT Prosjekt og TEFT Element AS. Alle med sitt hovedkontor på Leknes.

TEFT Gruppen ivaretar administrative fellesfunksjoner for alle datterselskapene,

herunder økonomi, HR og lønn.

Hele Lofoten er vårt virkeområde gjennom drift av byggevarehus, entreprenørdrift,

og prosjektutvikling. Vi har som mål å være nyskapende og ledende innen

de bransjer vi tilhører.

TEFT Gruppen AS

Våre tjenester spenner seg fra håndverktjenester, utvikling av bolig,  fritidsbolig, tomteområder, næringsvirksomhet og salg av byggevarer til private hjem, fritidshus, byggmestre og entreprenører.

Våre tjenester

TEFT Gruppen AS er morselskap for selskapene TEFT Entreprenør, TEFT Byggevare, TEFT Entre, TEFT Prosjekt

og TEFT Element AS. Alle med sitt hovedkontor på Leknes.

 

TEFT Gruppen ivaretar administrative fellesfunksjoner for alle datterselskapene, herunder

økonomi, HR og lønn.

Hele Lofoten er vårt virkeområde gjennom drift av byggevarehus, entreprenørdrift, og prosjektutvikling.

Vi har som mål å være nyskapende og ledende innen de bransjer vi tilhører.

TEFT Gruppen AS

TEFT Entreprenør

TEFT Entreprenør AS er en del av huskjeden Blink-Hus og driver oppføring av bolig, fritidsbolig

og næringsbygg i tillegg til rehabiliterings arbeid.

 

Vi har en solid stab av faste snekkere, lærlinger og prosjektledere, samt selgere

som alle bidrar til høy kvalitet. 

TEFT Prosjekt

TEFT Prosjekt AS utvikler eiendommer for bolig, fritidsbolig og næringsvirksomhet, enten på våre egne områder eller på vegne av grunneier eller byggherrer. 

Hele Lofoten er vårt virkeområde! 

TEFT Entre

TEFT Entre AS er vårt entreprenørfirma i Svolvær, og driver oppføring av bolig, fritidsbolig og næringsbygg i tillegg til rehabiliteringsarbeid

 

Vi har en solid stab av faste snekkere, lærlinger og prosjektledere som alle bidrar til høy kvalitet.

TEFT Byggvare

TEFT Byggevare AS driver  byggevarehuset  kjent som XL-BYGG Lofoten på Leknes.

 

Vi har et komplett tilbud til private hjem og fritidshjem, men ikke

minst til næringsliv,  byggmestre

og entreprenører. 

Prosjekter under oppføring

BYMARKA LEKNES 

SVOLVÆR HAVORAMA

FISKERIFAGSKOLA

TELEVEIEN 11 

Vi har til en hver tid pågående prosjekter gjennom selskapet TEFT Prosjekt AS i hele Lofoten. 

bottom of page