top of page
bymarka.png

Prosjekter

TEFT Prosjekt AS, med kontorsted på Leknes, utvikler eiendommer for bolig, fritidsbolig og næringsvirksomhet. Vi har hele Lofoten som virkeområde,

med egne områder eller på vegne av grunneiere eller byggherrer.

Prosjekter under oppføring

BYMARKA LEKNES 

MOLTEBÆRHOLMEN SVOLVÆR 

FISKERIFAGSKOLA

TELEVEIEN 11 

Vi har til en hver tid pågående prosjekter gjennom selskapet TEFT Prosjekt AS i hele Lofoten. 

bottom of page