top of page
Bolig stamsund.png

TEFT Entre

TEFT Entre er entreprenørselskapet vårt i Svolvær.  

Selskapet ble kjøpt opp av TEFT Gruppen AS i 2021 og ble deretter datterselskap av TEFT Entreprenør AS, på denne måten øker vi vår kapasitet også i Vågan området. Selskapet har i flere år drevet med entreprenørdrift i Vågan området og har kompetanse innen boligbygging og restaurering.

TEFT Entre fører også opp næringsbygg innen fiskeri, landbruk, verksted, kontor og handel i tillegg til offentlige bygg som skoler, sykehjem og barnehager.


Entreprenørselskapet har en fast stab av rundt 30 faste ansatte tømrere, prosjektledere og lærlinger. Med hele TEFT konsernet er vi rundt 100 ansatte.

Stina Strand 

Telefon 995 45 335

Morten Moe 

Telefon 412 24 998

Eskil Nilssen

Telefon 468 05 485

Ørjan Jakobsen

Telefon 907 53 408

Ta kontakt med en av våre medarbeidere

bottom of page