top of page

TEFT Byggvare

TEFT Byggvare AS driver byggevarehuset XL-BYGG Lofoten på Leknes. Vi har et komplett tilbud til både private hjem og fritidshus, men ikke minst til næringsliv, byggmestre og entreprenører.

Vår medarbeiderstab har solid bransjekunnskap og er oppdatert i bruk

av IT-verktøy for drift av et moderne byggevarehus. Bedriften har ca. 4000m2 salgs- og lagerareal, noe som gjør oss til det største byggevarehuset i Lofoten.

Ta kontakt med en av våre medarbeidere.

Geir Barth Lakselvhaug

Telefon 900 82 748

Torbjørn Eriksen 

Telefon 477 19 730

Svein Arne Hagh

Telefon 970 93 570

Ardis Margrethe Gjerding 

Telefon 993 61 323

Liss Janita Larsen

Telefon 908 21 886

bottom of page