top of page

TEFT Prosjekt

TEFT Prosjekt AS, med kontorsted på Leknes, utvikler eiendommer for bolig, fritidsbolig og næringsvirksomhet. Vi har hele Lofoten som virkeområde,med egne områder

eller på vegne av grunneiere eller byggherrer.

Les mer

Slutten av 80-tallet ble en periode med laber byggeaktivitet ikke bare i vår region, men også nasjonalt. 1988 ble første året med eget utviklet boligprosjekt. der 4 boliger ble realisert på Gravdal.


Senere har det fulgt en rekke prosjekter av ulik størrelse og i ulike kommuner i Lofoten. Vi har ervervet verdifull kompetanse, og prosjektutvikling er blitt en sentral del av konsernets virksomhet.

 

TEFT Prosjekt AS, med kontorsted på Leknes, utvikler eiendommer for bolig, fritidsbolig og næringsvirksomhet. Vi har hele Lofoten som virkeområde, med egne områder eller på vegne av grunneiere eller byggherrer.


Vi gjennomfører prosjekter fra reguleringsplan og frem til byggeklar tomt, eller frem til innflyttingsklare bygg. Vi skal alltid ha flere aktuelle prosjekt klar for markedet, og nye prosjekter under utvikling.

Stina Strand 

Telefon 995 45 335

Freddy Henningsen

Telefon 905 88 668

Hugo Iversen

Telefon 473 42 115

Hanne Marthe Rinkjøp

Telefon 948 18 515

Torbjørn Halvdan Pedersen 

Telefon 900 82 745

Ta kontakt med en av våre ansatte 

bottom of page